Przejść do treści


Ekotextilie

Zalety bio-agrowłóknin

Przegląd bio-agrowłóknin

Sprzedaż (sklep)Terapeutyczny ogród
Psychiatryczna klinika w Brnie
www.fnbrno.cz

 

W ramach budowy nowej infrastruktury ogrodowo-terapeutycznej powstał obszar dla pacjentów w klinice, którzy znajdują się w ostrej fazie choroby, gdzie ich stan nie pozwala im przebywanie poza kliniką. Inną inwestycją było ożywienie istniejącego placu zabaw i przekształcenie go w ogród terapeutyczny na potrzeby działu dziecięcego.

 

Terapeutyczny ogród - Psychiatryczna klinika w Brnie

 

Projekt obejmował również budowę strefy odpoczynku w ogrodzie, która będzie dostępna dla innych klinik i Oddziału Uniwersyteckiego Szpitala.

 

Terapeutyczny ogród - Psychiatryczna klinika w Brnie

Zastosowane produkty: bioagrowłóknina Agrotex EKO
Dalsze informacje: strona internetowa o projekcie Terapeutyczne ogrody.

 


 


Zmysłowy ogród

Specjalna Szkoła Podstawowa i Specjalistyczne Przedszkole Nový Jičín

www.specskolanj.cz

 

Podstawą specjalnej pracy pedagogicznej dla dzieci i uczniów z ciężkimi zaburzeniami psychicznymi i fizycznymi jest wystarczająco stymulujące środowisko, które rozwija w szczególności ich zmysłową percepcję, aktywność fizyczną, umiejętności intelektualne i komunikacyjne. Częścią pełnoetatowej pracy edukacyjnej dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów niepełnosprawnych jest także aktywność związana z nauką i ruchem, w których wykorzystywane są naturalne i dostosowane do potrzeb środowiska. Rodzaj i stopień niepełnosprawności dzieci znacznie zmniejsza lub całkowicie uniemożliwia korzystanie z publicznych placów zabaw.

Zmysłowy ogród - Specjalna Szkoła Podstawowa
Projekt i realizacja ogrodu szkolnego w pełni rozwiązał sytuację i jest pełnowartościowym miejscem nauczania i zajęć szkolnych w godzinach popołudniowych, z którego będą korzystać dzieci i uczniowie z ciężkimi upośledzeniami fizycznymi i umysłowymi, a także z autyzmem.

 


Zmysłowy ogród - Specjalna Szkoła Podstawowa

Zastosowane produkty: bioagrowłóknina Agrotex EKO+, biodegradowalna geomata Geomat K-PF i kołki Geopin PLA

Dalsze informacje: strona internetowa projektu Zmysłowy Ogród

 


 

Naturalny ogród w Staré Lískovce w Brnie
Część miasta Brno-Starý Lískovec

http://liskoveckazahrada.webnode.cz/

 

Dzielnica Brno-Starý Lískovec otrzymała dotację na prace wokół Linka Freeport Center. Dzięki temu w październiku 2013 r. wokół linii powstał przyjemny naturalny ogród z elementami interakcyjnymi. Projekt ogrodu powstał podczas publicznych spotkań z mieszkańcami Lískovce, z pomysłami ze szkół Bosonozska, Eliska Premyslnov i Labska.

Naturalny ogród w Staré Lískovce w Brnie

Naturalny ogród w Staré Lískovce w Brnie

Zastosowane produkty: bioagrowłóknina Agrotex EKO

Dalsze informacje: strona internetowa projektu Natural Garden w Starym Lískovecu

 Copyright © GEOMAT s. r. o., 1998 – 2024