Przejść do treści


Ekotextilie

Zalety bio-agrowłóknin

Przegląd bio-agrowłóknin

Sprzedaż (sklep)  • Montaż bio-agrowłóknin i ściółkujących mat
  • Jak należy kotwić bio-agrowłókniny i maty na skarpach?
  • Typy produktów i ich zalecane użycie

 


 

Montaż bio-agrowłóknin i ściółkujących mat

 

1. Usunięcie chwastów z powierzchni i wyrównanie podłoża.
Wyrównanie podłoża
2. Rozwinięcie bio-agrowłóknin / mat z zapasem 20 cm i mocowanie na końcach kołków, kamieni lub zasypanie gruntem.
Rozwinięcie bio-agrowłóknin / mat
3. Wyznaczenie miejsca obiektu. Na wyznaczonych miejscach należy rozłożyć produkt na powierzchni.
Wyznaczenie miejsca obiektu
4. Miejsce zasadzeń. Obrócić rogi maty z powrotem do sadzonek, oczyścić powierzchnię z ziemi. Bio-agrowłókniny i maty nie muszą być zakryte.
Miejsce zasadzeń
5. Do celów dekoracyjnych można je pokryć mulczem lub dekoracyjnym żwirem.
Pokrycie mulczem lub dekoracyjnym żwirem

 

 

 


 

Ile kołków jest używanych do mocowania bio-agrowłóknin i maty na skarpach?

W tabeli jest pokazana wymagana ilość kołków do kotwienia produktów w zależności od nachylenia skarpy.

 

Nachylenie skarpy Svah 4:1 1:4 (14°) Svah 3:1 1:3 (około 18°)
Schemat kotwienia Schemat kotwienia dla stoków 4:1 Schemat kotwienia dla stoków 3:1
Ilość kołków na 1 m2 powierzchni skarpy około 0,8
około 1,35

 

 

 

Nachylenie skarpy Svah 2:1 1:2 (około27°) Svah 1:1 1:1 i więcej (ponad 45°) z wodą wolno spływającą
Schemat kotwienia Schemat kotwienia dla stoków 2:1 Schemat kotwienia dla stoków 1:1
Ilość kołków na 1 m2 powierzchni skarpy 2 około 4,1

 

 

 

Nachylenie skarpy Koryta a kanály szybko spływająca woda
lub brzegi stałych potoków
Schemat kotwienia Schemat kotwienia dla koryt i kanałów
Ilość kołków na 1 m2 powierzchni skarpy około 4,1

 

 

 


 

Typy produktów i ich zastosowanie

 

Typ Mulczowanie Przeciwerozyjna ochrona

bio-agrowłóknina

Bio-agrowłóknina tak tak, tymczasowa
maty biodegradowalne
Mata z słomy i biodegradowalnej jutowej siatki tak tak, tymczasowa
antyerozyjna mata (siatka) Siatki kokosowe i jutowe nie tak, tymczasowa
trwałe antyerozyjne geomaty Geomata Trinter nie

tak, trwała, muszą być pokryte ziemią


Typowym produktem jest geomata Trinter.

 

 

 


Copyright © GEOMAT s. r. o., 1998 – 2024