Przejść do treści


Ekotextilie

Zalety bio-agrowłóknin

Przegląd bio-agrowłóknin

Sprzedaż (sklep)Dzięki technologii produkcji oraz 100% biodegradowalności, wyrób posiada oczywistą korzyść dla środowiska w porównaniu z tradycyjnymi produktami.


Cykl żywotności bioagrowłóknin:

 

Cykl żywotności bioagrowłóknin


Emisja CO2 w cyklu życia produktów z polimerów ropy naftowej i ekowłóknin biopolimerowych:

Emisja CO2


Do produkcji biopolimeru PLA potrzeba minimalnej ilości nieodnawialnej energii:

Zużycie energii kopalnej

 


Copyright © GEOMAT s. r. o., 1998 – 2024